Vyhledávání


TŘÍDA 50 CCM ZAŘAZENA DO MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIOR 2015. PLUS ENGLISH VERSION

TŘÍDA 50 CCM ZAŘAZENA DO MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIOR 2015. PLUS ENGLISH VERSION

23.12.2014....

 

Boj o titul mezinárodního mistra České republiky si mohou vybojovat v roce 2015 jezdci třídy 50 ccm. AČR vypsal pro rok 2015 při seriálu mezinárodního mistrovství ČR junior novou třídu 50 ccm.

 

Třídy se mohou účastnit jezdci od 5 - 10 let s motocyklem o obsahu 50 ccm a automatickou spojkou. Tato třída bude otevřena i pro mezinárodní jezdce. AČR a úzké vedení výkonného výboru vsadilo na  hledání mladých motokrosových nadějí právě ve třídě 50 ccm. Pro nejmladší závodníky budou v roce 2015 připraveny i závody na SMS včetně soustředění, které povedou naši nejúspěšnější motokrosaři a trenéři. V jednání jsou i náborové kroužky, které by ve spolupráci s SMS, SCM měly za úkol provádět náborovou činnost pro širokou veřejnost a pomoci při prvních jízdách na motorce. Dále by měly za úkol připravit mladé jezdce před vydáním jezdecké licence a prvního startu na závodech. Okolo této problematiky ještě bude na AČR hodně diskuzí a budeme Vás o motokrosových kroužcích nadále průběžně informovat.

 

 

Ceny pro mistrovství ČR třídy 50 ccm v roce 2015:

Všichni jezdci třídy 50 ccm budou ohodnoceni cenou při závěrečném celkovém vyhlášení.  Pro 1. místo v celkovém pořadí připraví firma VVMX 450 Klatovy hotovost v hodnotě 50 000 Kč. Pro 2. místo a 3. místo - trialové kolo a pro všechny 3 poháry.

 

Informace o třídě 50 ccm můžete čerpat na stránkách www.juniormx.cz nebo na stránkách www.VVMX450.eu

 

 

Za VV AČR Václav Vizinger

 

 

English version

50 CCM CLASS INCLUDED IN THE INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF THE CZECH REPUBLIC JUNIOR 2015

 

Riders of 50 ccm class can fight for the title of international champion of the Czech Republic in 2015. AČR launched the new 50 ccm class by international championship of the Czech Republic junior for the year 2015.

 

Riders from the age of 5 - 10 with the 50 ccm motorbike and automatic clutch can participate in the above mentioned class. This class will be also open for foreign riders. AČR and the leadership of the Executive Committee is looking for young motocross hopes in the class of 50 ccm. There will be races including motocross camps for the youngest racers. These events will be lead by our most successful motocross riders and coaches. We are also preparing motocross hobby groups, which will recruit young riders from the general public and help with first rides on motorbikes. 

 

Prizes for winners of the Championship of the Czech Republic for the 50 ccm class in 2015:

All riders of the 50 ccm class will be evaluated during the final evaluation event. The company VVMX 450 Klatovy will prepare cash worh 50 000 CZK for the first place in the overall  ranking of the championship. The second and the third prize will be trial bikes and cups for the first three racers.

 

Registration of the racing numbers for 50 ccm class  will start on 1st January 2015  on www.VVMX450.eu. You can get information on www.juniormx.cz or on www.VVMX450.eu.

 

 

 

For the Executive Committee

Václav Vizinger