Vyhledávání


Stanovisko společnosti Automotodrom Brno k zajištění poplatku GP

Stanovisko společnosti Automotodrom Brno k zajištění poplatku GP

07.05.2014

Automotodrom Brno v sobotu 3. května 2014 oznámil promotérovi šampionátu FIM Mistrovství světa silničních motocyklů (MotoGP), že v tuto chvíli nemá zajištěno financování závodu Grand Prix České republiky v roce 2014 ani v letech následujících a že pokud nedojde ke změně, bude nucen požádat promotéra, aby v roce 2015 vyjmul závod v České republice z kalendáře šampionátu.

Automotodrom Brno v sobotu 3. května 2014 oznámil promotérovi šampionátu FIM Mistrovství světa silničních motocyklů (MotoGP), že v tuto chvíli nemá zajištěno financování závodu Grand Prix České republiky v roce 2014 ani v letech následujících a že pokud nedojde ke změně, bude nucen požádat promotéra, aby v roce 2015 vyjmul závod v České republice z kalendáře šampionátu.

Vedení Automotodromu Brno se k tomuto kroku rozhodlo proto, že Národní rada pro sport odmítla zařadit závod Grand Prix České republiky do dotačního programu pro významné sportovní akce a tím vyloučila, aby byly na zajištění závodu Grand Prix České republiky poskytnuty z tohoto programu prostředky. Tím byl zcela popřen systém financování sportovních akcí a opět se zopakovala situace, na kterou Automotodrom Brno jako hostitel závodu MotoGP opakovaně upozorňuje – pro akce podobného významu neexistuje v České republice systém podpory. Automotodrom Brno nemá žádnou záruku, že jakoukoliv podporu v následujícím období obdrží a za těchto okolností nemůže s plnou zodpovědností za hospodaření společnosti dopustit její ohrožení.

Dle vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA má být mimo dotační program poskytnuto na zajištění zalistovacího poplatku Grand Prix České republiky 20 milionů korun z rezervy ministerstva. Příjemcem této dotace musí být Autoklub ČR jako zástupce České republiky v mezinárodní organizaci. Dle vyjádření ministra Chládka však nelze tuto dotaci poskytnout, protože existují pochybnosti o hospodaření Autoklubu ČR a o tom, že by s touto dotací naložil ve prospěch Grand Prix České republiky.

Za uvolnění těchto mimořádných prostředků, které představují přibližně třetinu výše zalistovacího poplatku, je nutné ministru Marcelu Chládkovi poděkovat, avšak v současné situaci tato podpora neřeší problém financování Grand Prix České republiky na letošní rok, ani na roky budoucí. Pro zajištění životaschopnosti Grand Prix České republiky je třeba zajistit zalistovací poplatek v plné výši, což v letošním roce představuje přibližně 72 milionů Kč.

Z tohoto důvodu Automotodrom Brno bude v následujících dnech oslovovat Vládu České republiky a předsedu vlády Mgr. Bohuslava Sobotku s žádostí o zajištění mimořádného financování Grand Prix České republiky na rok 2014 a garanci zajištění Grand Prix České republiky i v roce 2015.

Automotodrom Brno je připraven vést jednání o možnosti financování Grand Prix České republiky z jiného ministerstva, i o změně systému převodu prostředků na promotérskou společnost Dorna SPORTS. Jednu z možných variant nastínil ve vysílání ČT24 primátor Statutárního města Brna Roman Onderka, který by byl ochoten přijmout dotaci místo Autoklubu ČR a v souladu s dohodou ji převést promotérské společnosti.

Výkonný ředitel promotérské organizace Dorna SPORTS vedení Automotodromu Brno sdělil, že informaci o konání Grand Prix České republiky 2015 očekává do 30. června 2014.

 

Mgr. Ivana Ulmanová, v. r.

Předsedkyně představenstva
Automotodrom Brno, a.s.

 

Důležitá údaje o dotaci na zalistovací poplatek Grand Prix
 
 - Výše zalistovacího poplatku je v současnosti přibližně 72 – 78 milionů Kč (v závislosti na kurzu české koruny k euru).
 
 - Grand Prix České republiky má jeden z nejnižších poplatků v šampionátu (např. zalistovací poplatek závodů Grand Prix na okruzích v Barceloně a ve Valencii je 8 mil. eur).
 
- Automotodrom Brno nesmí o dotaci MŠMT žádat a není ani jejím příjemcem. Žadatelem i příjemcem je Autoklub ČR jako zástupce České republiky v Mezinárodní motocyklové federaci (FIM).
 
- Dotace je určena výhradně na zajištění zalistovacího poplatku závodu Grand Prix České republiky. Dotace je příjemcem (nyní Autoklub ČR) převáděna přímo promotérovi šampionátu, společnosti Dorna SPORTS. Zneužití dotace ze strany Automotodromu Brno je tím zcela vyloučeno.
 
- Grand Prix České republiky generuje podle odhadů promotéra Dorna SPORTS pro českou ekonomiku přínos ve výši 30 – 60 mil. eur. Podobnou sumu odhadují i další nezávislé studie. Jen bezprostřední výnos z DPH od návštěvníků akce se pohybuje v závislosti na metodice výpočtu od 100 do 233 milionů českých korun a převyšuje hodnotu zalistovacího poplatku.

 

v.m.

 zdroj: automotodrombrno.cz