Vyhledávání


Situace nad MotoGP 2015 v Brně vážná

Situace nad MotoGP 2015 v Brně vážná

15.07.2014....

Při závodu MotoGP v Německu došlo k avizovanému jednání mezi představiteli společností Automotodrom Brno, a.s. jako hostitele závodu MotoGP v České republice, a držitelem práv na šampionát MotoGP společností Dorna SPORTS, S.L.


Na tomto jednání jsem informovala výkonného ředitele společnosti Dorna SPORTS Carmela Ezpeletu o stavu financování Grand Prix České republiky. Sdělila jsem mu, že bylo přijato usnesení vlády, kterým závod získal pro rok 2014 mimořádnou podporu ve výši 30 milionů korun. Vysoce oceňujeme vstřícné kroky, které vláda a její členové v čele s panem premiérem pro zachování Grand Prix České republiky činí, stejně tak si ceníme podpory, kterou nám vyjadřují představitelé Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.


V této souvislosti bych ráda uvedla, že moje prvotní reakce na výši uznané podpory, byla neadekvátní. Tlak posledních měsíců je obrovský a pocit zodpovědnosti leckdy uvolní nechtěné emoce. Tímto ještě jednou děkuji všem členům vlády  České republiky za přiznání podpory, velmi si toho vážím.


Z titulu předsedkyně představenstva, které je zodpovědné  za hospodaření společnosti a musí se chovat jako řádný hospodář, jsem panu Ezpeletovi předala zprávu, která obsahovala následující podstatné informace:


  • přes mimořádnou podporu ze strany vlády není v tuto chvíli zajištěn dostatek prostředků k vyrovnanému financování závodu Grand Prix České republiky 2014
  • přes veškeré úsilí představitelů státu se zatím nepodařilo nalézt systémové řešení financování pro rok 2015 a případně roky další a přetrvává situace, kdy Automotodrom Brno není schopen garantovat úhradu zalistovacího poplatku na rok 2015 a musí odložit i jednání o letech následujících.


Na základě těchto skutečností jsem neměla jinou možnost, než Carmelu Ezpeletovi předat formální výpověď smlouvy mezi společností Dorna SPORTS a Automotodromem Brno zajišťující konání závodu MotoGP - Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu v Brně do roku 2015 včetně.


Zároveň jsem však pana Ezpeletu informovala, že stále probíhají jednání na úrovni politické reprezentace s cílem vyřešit především systémovou podporu závodu do dalších let. Carmelo Ezpeleta ocenil snahu politické reprezentace zachovat závod Grand Prix České republiky a na základě toho jsme se dohodli, že technické kroky k vypovězení smlouvy budeme činit po osobních jednáních v průběhu letošního ročníku Grand Prix ČR 15. - 17. srpna. Pan Ezpeleta při našem jednání vyjádřil zájem setkat se s předsedou vlády České republiky a já bych byla velmi potěšena, kdyby pan premiér přijal naše pozvání a toto setkání se uskutečnilo právě při příležitosti Grand Prix České republiky.


Mgr. Ivana Ulmanová, v. r.


předsedkyně představenstva
Automtodrom Brno, a.s.