Vyhledávání


Sdělení prezidenta Autoklubu ČR

Sdělení prezidenta Autoklubu ČR

25.10.2016....

Vážení členové Autoklubu ČR,
 
dovolte, abych vám oznámil, že jsem se po zralé úvaze rozhodl na nastávající XV. Valné hromadě nekandidovat na funkci prezidenta Autoklubu ČR.
 
K tomuto rozhodnutí jsem dospěl po absolvování mnoha jednání se zástupci klubů, jednotlivými členy a po absolvování Krajských konferencí Autoklubu ČR. Přes vyjádření podpory mnoha z vás si uvědomuji, že nastal čas ponechat prostor nástupcům. 
 
Věřím, že delegáti Valné hromady zvolí kvalitní vedení Autoklubu ČR, které bude schopné posunout naši organizaci dále. 
 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste se na rozvoji Autoklubu ČR po obnovení jeho činnosti podíleli,  a věřím, že se s vámi na Valné hromadě 19. listopadu setkám, a ještě jednou vám budu moci osobně poděkovat. 
 
Z Autoklubu ČR samozřejmě neodcházím a budu se i nadále na jeho činnosti podílet, nyní už jako řadový člen.
 
 
Váš 
PaedDr. Roman Ječmínek
 
Praha, 24. 10. 2016
 
 
 
zdroj: autoklub.cz