Vyhledávání


PROVOZ VOZIDEL V ZIMNÍM OBDOBÍ

PROVOZ VOZIDEL V ZIMNÍM OBDOBÍ

31.10.2017....

Pro zopakování předpisy, které nám nařizují povinnosti, jak se chovat v zimním období

Zákon o silničním provozu obecnou úpravou stanoví povinnost užít od 1. listopadu zimní pneumatiky.

 

§ 40a   Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

 

(Podle přechodného ustanovení článku II bodu 3 zákona č. 133/2011 Sb. platí, že povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami se vztahuje na vozidla jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg až od 1. listopadu 2021.)

 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

 

Náhradní pneumatikou může i v zimním období (od 1. listopadu do 31. března) být i jiná než zimní pneumatika.

 

Co znamenají písmena M a N v kategorii vozidel:

M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

 

Vyhláška č. 294/2015 Sb.:

C 15a: Zimní výbava

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

 

Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

C 15b: Zimní výbava - konec

Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.

V úseku vyznačeném těmito značkami platí povinnost celoročně, pokud není dodatkovou tabulkou určeno období jinak!

 

Která pneumatika se považuje za zimní?

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy

 

13. Vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně vybaveno pneumatikami různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená - BIAS BELTED. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a obchodní značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR.

 

Dezén zimních pneumatik je hrubší a výrobci používají odlišné systémy lamel a bloků, které zajišťují dokonalý styk pneumatiky s vozovkou. Použitá směs obsahuje siliky (modifikovaný oxid křemičitý), které zvyšují adhezi, a zároveň zamezují rychlému opotřebení. Přilnavost pneumatiky a dostatečná hloubka drážek zkracují brzdnou dráhu. 

 

Zimní „obutí“ bychom měli na vozidle užívat už tehdy, klesne-li teplota pod +7 stupňů. Letní pneumatiky při takových teplotách začínají tuhnout, naopak směs a dezén zimní pneumatiky dokáže zajistit potřebnou přilnavost k vozovce.

 

Orientační údaje o délce brzdné dráhy na sněhu a ledě při různých rychlostech a porovnání brzdné dráhy při použití letních, nebo zimních pneumatik: 

 

Autor

Ing. Petr Václavík

zdroj foto: MDČR