Vyhledávání


Prohlášení společnosti Automotodrom Brno, a.s. k jednání se společností Dorna

Prohlášení společnosti Automotodrom Brno, a.s. k jednání se společností Dorna

25.06.2015....

Vedení Automotodromu Brno dnes jednalo s vedením společnosti Dorna Sports o situaci se zajištěním úhrady zalistovacího poplatku na Grand Prix České republiky 2015 a stavu, který nastal po uplynutí lhůty pro řešení situace, tj. 23. června.


Stanovisko společnosti Dorna je shrnuto v článku:

 https://www.bs-mx.cz/products/grand-prix-ceske-republiky-2015-se-pojede


Automotodrom Brno dospěl se společností Dorna Sports k následující dohodě:
- Automotodrom Brno obnoví s okamžitou platností předprodej vstupenek na závod Grand Prix České
republiky, jelikož bylo dosaženo shody na konání akce.


- společnost Dorna Sports akceptuje takové podmínky platby zalistovacích poplatků za roky 2014 a 2015,
které nebudou znamenat ohrožení závodu v roce 2015 a umožní společnosti Automotodrom Brno
v rámci ekonomických možností závazkům v budoucnu dostát, pokud se nepodaří zajistit financování
těchto poplatků z veřejných zdrojů.


- podmínkou jednání o závodu v roce 2016 je úhrada závazků za roky 2014 a 2015 a to v takovém
termínu, aby shoda na roce 2016 mohla být nalezena nejpozději 16. srpna 2015, tedy v den konání
Grand Prix České republiky. Dorna vzala na vědomí, že Automotodrom Brno v tomto termínu bez
podpory z veřejných zdrojů není schopen závazky uhradit.


- Dorna Sports trvá na tom, že garantem konání Grand Prix v budoucnu nebude Automotodrom Brno, ale
instituce disponující veřejnými zdroji. Automotodrom Brno tuto podmínku akceptoval a role garanta se
vzdává.


- Automotodrom Brno je připraven být nápomocný v hledání řešení, které umožní zachování závodu
Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu za splnění podmínek stanovených společností
Dorna Sports.


Automotodrom Brno dále zdůrazňuje, že v současnosti byla deklarována shoda všech veřejných subjektů na nutnosti podpory Grand Prix České republiky, na podporu Grand Prix jsou alokovány i finanční prostředky z jednotlivých zdrojů a existuje i návrh smluvního vztahu přijatelný pro všechny smluvní strany a zároveň respektující české i evropské právo včetně problematiky tzv. veřejné podpory. Společnost se domnívá, že za těchto okolností - pokud všechny zúčastněné subjekty projeví dobrou vůli a skutečný zájem Grand Prix České republiky zachránit - mohou být podmínky stanovené společností Dorna Sports naplněny.V Assenu, 25. června 2015