Vyhledávání


Novým viceprezidentem pro motocyklový sport je hnací motor ploché dráhy v Pardubicích Petr Moravec

Novým viceprezidentem pro motocyklový sport je hnací motor ploché dráhy v Pardubicích Petr Moravec

19.12.2016....

Ve středu 14. prosince 2016 od 14.00 hodin zasedal Výkonný výbor Federace motocyklového sportu AČR.
Zasedání zahájil prezident Autoklubu ČR pan JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. a přivítal nového viceprezidenta pro motocyklový sport pana Petra Moravce, a všechny přítomné.


Jednání proběhlo dle schváleného programu, byly projednány informace předsedů VV jednotlivých svazů a komisí. Proběhlo zhodnocení konferencí a předsedové svazů a komisí byli seznámeni s termíny pro úpravu řádů jednotlivých disciplín a informací do Ročenky 2017. Dále byly projednány věkové limity všech disciplín, kterých se týká úprava Lékařského řádu. Termín pro zpracování veškerých změn řádů a kalendáře školení činovníků byl stanoven na 15. ledna 2017.


Zasedání ukončil generální sekretář FMS Karel Nauš společně s viceprezidentem pro motocyklový sport AČR panem Petrem Moravcem. Všem poděkovali za úspěšnou sezónu 2016 a popřáli hodně osobních i pracovních úspěchů do nadcházejícího roku 2017.  

 

 

zdroj+foto: autoklub.cz