Vyhledávání


Ministr Chládek bude jednat o buducnosti Velké Ceny s hejtmanem JMK Haškem

Ministr Chládek bude jednat o buducnosti Velké Ceny s hejtmanem JMK Haškem

22.12.2014....

Při dnešním zasedání vlády ČR, nebylo rozhodnuto, zda právě vláda poskytne 30 miliónů korun na Grand Prix silničních motocyklů. Nakonec bylo dohodnuto, aby Ministr školství Chládek jednal s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem, zda-li je Jihomoravský kraj ochoten převzít odpovědnost za notifikaci. Pokud splní podmínky notifikace, pak dotaci dostane. Dohodnout by se měli do 7. ledna.


Zde vám přinášíme kompletní zprávu z jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se 18.12.2014 dohodlo na tomto:


Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 18. prosince 2014 schválilo hlasy zastupitelů ze všech politických klubů založení obchodní společnosti Jihomoravská sportovní - GP Brno, s.r.o. a zakladatelskou listinu této společnosti. Tato stoprocentní krajská společnost s ručením omezeným by měla být pořadatelem Velké ceny ČR v roce 2016.


Jak uvedl hejtman Michal Hašek, v roce 2015 končí smlouva Automotodromu Brno jako pořadatele Velké ceny ČR. "Jihomoravský kraj to plně respektuje a pro rok 2015 se naše úloha zaměří především na shromáždění veřejných peněz, za které je placena licence na organizaci Velké ceny a samozřejmě také na zvýšení transparentnosti hospodaření. Pro rok 2015 je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna na tento účel částka 20 milionů korun, 10 milionů korun je v návrhu rozpočtu Statutárního města Brna a podle předchozích jednání by 40 milionů korun měla poskytnout Vláda ČR - což v součtu dělá 70 milionů korun na zalistovací poplatek," uvedl Michal Hašek. "Tato společnost už bude nyní jednat s plným mandátem, po zapsání do obchodního rejstříku, o konkrétních podmínkách, za kterých může Jihomoravský kraj od roku 2016 převzít pořadatelství Velké ceny," řekl hejtman.


Podle zakladatelské listiny společnosti činí její základní kapitál 1 milion korun. Jednatelkou společnosti se stává ředitelka Krajského úřadu JMK Věra Vojáčková. V dozorčí radě společnosti jsou zastoupeny všechny politické kluby krajského zastupitelstva, s jedním místem v dozorčí radě se počítá také pro zástupce vlády České republiky a Statutárního města Brna, na tato dvě místa byli zatím schváleni dva pracovníci krajského úřadu.
v.m.

zdroj: kr.jihomoravsky.cz

zdroj foto: roadracingworld.com