Vyhledávání


Impérium Karla Abraháma Masarykův okruh v Brně, již skoumá audit

Impérium Karla Abraháma Masarykův okruh v Brně, již skoumá audit

19.03.2015....

  1. Masarykův okruh u Brna leží na pozemcích Karla Abrahama.
  2. Firma, kterou ovládl, tam pořádá Velkou cenu motocyklů. Přitom po ní jiné jeho společnosti vymáhají stamiliony korun.
  3. Jeho impérium už zkoumá audit, který nařídil primátor Brna.


Svět vnímá Česko jako banánovou republiku, tvrdí ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Vadí jí, že Jihomoravský kraj ještě neproplatil španělskému promotérovi motocyklových závodů vládou přiklepnutých 30 milionů korun na úhradu dluhu a sám se pokouší převzít pořadatelství srpnové Velké ceny. Ta se na okruhu poblíž Brna tradičně jezdívá jako součást mistrovství světa motocyklů.


Ať už je Česko banánová republika, či nikoli, zrodilo se v ní každopádně i jedno privátní království. Patří podnikateli Karlu Abrahamovi a pohled na ně ukazuje letecká fotografie. Právě Abrahamovi totiž patří podstatná část pozemků, na kterých leží Masarykův okruh. Jádrem celého impéria je pak společnost Automotodrom Brno, která na okruhu velké motocyklové závody pořádá a zmíněné pozemky si za tím účelem pronajímá. Abraham je tak fakticky pronajímá sám sobě, protože jeho firma Rafas Holding drží v Automotodromu Brno 70 procent akcií.


Popis by ovšem nebyl úplný bez zmínky o Abraham Motor Racingu a A. B. R. Investu. Tyto dvě firmy, opět úzce spojené se jménem Karla Abrahama, vymáhají pohledávky převyšující 190 milionů korun právě po Automotodromu Brno. Tedy po společnosti kontrolované stále stejným Karlem Abrahamem.


Když se tento podnikatel dozvěděl, že Roman Ječmínek, představitel jednoho z minoritních akcionářů Automotodromu, měl společnost označit za tunelovanou, okamžitě to řešil žalobou.


Tohle klubíčko je třeba rozplétat postupně. Třeba od Abrahamovy pravé ruky Ivany Ulmanové. Energické ženy, která na pedagogické fakultě vystudovala aprobaci ruština-psychologie. Jenže učitelku základní školy lákaly i jiné světy. Před 15 lety se proto rozhodla změnit svůj život od základů a shodou okolností se stala Abrahamovou asistentkou. Když pak šéf pořídil majoritní podíl v Automotodromu Brno, Ulmanovou jeho řízením pověřil.


Abrahamův Rafas Holding koupil 70 procent akcií v Automotodromu v roce 2005. Časem se rozpustilo občanského sdružení, jež patřilo mezi podílníky. Proto se následně akciové podíly upravily do aktuální podoby: 78,24 procenta drží Rafas, 16,76 procenta Autoklub ČR a zbývajících pět procent město Brno.


Ač minoritním akcionářem, nemá Autoklub žádné zastoupení v řídících orgánech Automotodromu. S Abrahamem a spol. se proto jeho představitelé potkávají zpravidla buď na valných hromadách, nebo u soudu.


Hodně zlé krve vnesly mezi akcionáře především mnohamilionové pohledávky, které vůči Automotodromu uplatňují A. B. R. Invest a Abraham Motor Racing. Na první pohled to vypadá paradoxně: jedna Abrahamova firma neplatí jiné. A tak vznikají vysoké pohledávky, které se Abraham snaží kapitalizovat, tedy proměnit v další akcie Automotodromu. Což se z pozice minoritního akcionáře vůbec nelíbí Autoklubu ČR.


jarvis_55086c2ce4b0d276f91c8fb0.jpeg 


Kája Abája na start!

Už první pokus kapitalizovat pohledávku Abraham Motor Racing napadl Autoklub žalobou. A soudy jí v roce 2012 pravomocně vyhověly.


O co šlo? Karel Abraham má syna, také Karla. Je to motocyklový závodník, jezdí teď v královské kubatuře MotoGP a fanoušci mu přezdívají Kája Abája. Jeho závodění zaštiťuje firma Abraham Motor Racing, přičemž roli jediného jednatele "eseróčka" plní závodníkův otec Karel Abraham, který je zároveň jedním ze dvou společníků.


A právě Abraham Motor Racing poslal Automotodromu na základě série smluv o propagaci značky a reklamě tři faktury, které generují tři dosud neproplacené pohledávky. Jedna činí 28 356 000 korun, další dvě jsou vždy na 30 milionů korun.

Valná hromada Automotodromu Brno 19. dubna 2011 rozhodla, že se pohledávka zkapitalizuje navýšením základního jmění o 88 356 000 korun a akcie budou přednostně nabídnuty určenému zájemci - společnosti Abraham Motor Racing.

Autoklub ČR to u Krajského soudu v Brně zažaloval. V usnesení soudu z dubna 2012 je zmíněna i argumentace Autoklubu, který označil pohledávku za účelovou a sloužící k tomu, aby Abraham v Automotodromu navýšil svůj akciový podíl.

Lze se jen domnívat, že protiplněním ze strany "Abájovy" stáje měl být reklamní nápis Automotodrom Brno, umístěný po tři sezony na kokpitu jeho stroje. Vše popisoval dodatek smlouvy, který však Automotodrom odmítl soudu vydat s vysvětlením, že jde o jeho obchodní tajemství.

Stejně tak zůstaly nezodpovězeny i otázky HN, zda Automotodrom Brno považuje z dnešního pohledu smlouvu o propagaci s Abraham Motor Racingem za účelnou a proč nedocházelo k jejímu finančnímu plnění. "Tato otázka se týká soudního sporu, který proti nám vede Autoklub ČR, nebudeme na ni proto odpovídat," reagoval mluvčí Automotodromu Brno Jiří Smetana.

V listopadu 2013 se na scéně, lépe řečeno na valné hromadě Automotodromu objevuje další pohledávka, tentokrát jde o úvěr od A. B. R. Investu na částku 85 milionů plus úroky, které tehdy činily takřka 17 milionů korun. V součtu s příběhem kolem Abraham Motor Racingu už tu byla snaha proměnit v akcie pohledávky vůči Automotodromu za 190 336 000 korun. Což zhruba odpovídá základnímu kapitálu "akciovky" ve výši 191 438 000 korun. Ani tento pokus nevyšel a také se patrně dohraje u soudu. Mluvčí Smetana neúspěch pokusu o emisi nových akcií z listopadu 2013 vysvětlil takto: "Žádný ze stávajících či potenciálních akcionářů akcie na zvýšení základního kapitálu neupsal."


Spolupráce na dotacích

Ať už byly a jsou vztahy mezi Automotodromem Brno a Autoklubem ČR jakkoli napjaté, v jedné věci léta spolupracovat musely. Abrahamem ovládaná obchodní společnost nemohla stát žádat o dotace na poplatek za začlenění Velké ceny ČR do motocyklového šampionátu. A proto tuhle roli plnil Autoklub ČR, který pak peníze přeposílal promotérovi šampionátu, španělské společnosti Dorna.


O tuhle roli se nově přihlásil Jihomoravský kraj, jmenovitě hejtman Michal Hašek, který chce evropských norem spojených s dotační politikou využít k tomu, aby od Abrahamovy firmy převzal roli pořadatele Velké ceny. Na letošní rok má ale ještě s Dornou smlouvu Abraham, a to vedlo k vyhrocení sporu, který může skončit tím, že se letos v srpnu brněnská Velká cena nepojede. Podmínkou Dorny je totiž vyplacení její pohledávky 30 milionů. Peníze leží na účtě Jihomoravského kraje, ale Hašek s nimi hraje strategickou hru, směřující k tomu, aby se letos stal kraj spolupořadatelem a od příští sezony pořadatelem závodů.


Roman Ječmínek, prezident Autoklubu ČR, ovšem upozorňuje na další důležitý aspekt. "Laik vidí mezi akciovkou Automotodrom Brno a Masarykovým okruhem rovnítko. Jenže je to jinak. Akciovka uskutečňuje závod, ale za podmínky, že si pronajímá všechny ty pozemky, které v rámci Masarykova okruhu mají úplně jiné vlastníky."


Pohled do katastru ukazuje, že vlastníkem je fyzická osoba jménem Karel Abraham, případně jeho firma A. B. R. Invest.


Automotodromu Brno patří v areálu část budov, ale žádné pozemky, tedy ani ty, na kterých leží závodní dráha. Ty patřily do majetku občanského sdružení Automotoklub Masarykův okruh, které bývalo akcionářem Automotodromu Brno.

Jeho členové si ovšem 27. května 2011 v brněnském hotelu Voroněž odhlasovali, že akceptují nabídku Karla Abrahama a prodají mu veškerý nemovitý majetek sdružení. Ze 146 přítomných bylo pro 97 členů, proti 26, hlasování se zdrželo 23 osob. V červenci 2013 Abraham majetek koupil za 40 milionů korun, které si mezi sebe členové občanského sdružení rozdělili. A pak svoje společenství rozpustili.

Akciový podíl občanského sdružení Automotodromu si mezi sebe poměrně rozdělily Abrahamův Rafas a Autoklub ČR.

Za jakých podmínek si tedy nyní Automotodrom pronajímá pozemky na Masarykově okruhu? Odpovídá mluvčí Jiří Smetana: "Automotodrom Brno nikdy nebyl vlastníkem těchto pozemků. Užívá a vždy užíval tyto pozemky na základě řádných nájemních smluv. Jejich podmínky jsou dlouhodobě stabilní."


Primátor Brna nařídil audit

O tom, jak by tuto stabilitu narušila situace, kdyby se pořadatelem Velké ceny místo Automotodromu stal například Jihomoravský kraj, lze jen spekulovat. Ječmínek situaci kolem letošní Grand Prix pozorně sleduje. "Jakožto sportovní autorita zodpovědná za rozvoj motocyklového sportu u nás by Autoklub ČR měl udělat všechno proto, aby u nás MotoGP zůstala. Na druhé straně jsme minoritním akcionářem akciové společnosti, jejíž ředitelka paní Ulmanová zmínila, že i když všechny dotace dostanou, stejně se schodek za rok 2014 zdvihne o 30 milionů, což by ještě zvýšilo kumulovanou ztrátu, která jen do konce roku 2013 činila okolo 190 milionů korun," podotýká.


Co na to Automotodrom? "Výsledky hospodaření roku 2014 dosud nejsou uzavřeny. Až se tak stane, budou předloženy akcionářům na řádné valné hromadě a teprve poté mohou být zveřejněny," konstatuje mluvčí Jiří Smetana.


Hospodaření Automotodromu nyní zkoumá i audit KPMG, který si zadalo město Brno, jehož primátor Petr Vokřál (ANO) nedávno vstoupil do dozorčí rady firmy. "Nikdy bych nevstoupil do dozorčí rady společnosti, o které bych se domníval, že se v ní dějí divné věci. Pro jistotu probíhá audit, který by měl všem dát odpověď na ekonomický stav společnosti a její vnitřní chod."Autor Luděk Mádl

zdroj+foto: ihned.cz