Vyhledávání


Automotodrom Brno zpřístupní všem zastupitelům města Brna plnou verzi auditu

Automotodrom Brno zpřístupní všem zastupitelům města Brna plnou verzi auditu

19.06.2015....

Dne 15. června 2015 byla členům kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Brna předána Prověrka organizování a financování Grand Prix ve společnosti Automotodrom Brno, a.s. (obecně prezentovaná jako "audit"). Ačkoliv finální verze určená pro projednání v orgánech města Brna obsahuje všechny zásadní informace nutné k posouzení ekonomiky akce a byla akceptována i zadavatelem, tj. Statutárním městem Brnem, byl ze strany části zastupitelů vznesen požadavek na zpřístupnění verze, která obsahuje i detailní údaje o prověřovaných transakcích a dodavatelích Grand Prix České republiky. Ty byly v předložené verzi utajeny z důvodu ochrany obchodního tajemství.

 

 

Vedení společnosti Automotodrom Brno, a.s. se na základě tohoto požadavku rozhodlo, že zastupitelům města Brna zpřístupní neanonymizovanou verzi Prověrky. Společnost se k tomuto kroku rozhodla na základě žádosti zastupitelů výhradně z vlastní vůle, tak aby měli zastupitelé veškeré možné podklady k moudrému a zodpovědnému rozhodnutí o budoucnosti Grand Prix České republiky.

 

Neanonymizovaná verze bude zastupitelům k dispozici k prostudování v nejkratším možném termínu, pravděpodobně již ke dni 17. června 2015, v sídle společnosti Automotodrom Brno, a.s., Masarykův okruh 201, Ostrovačice.

 

 

Vedení společnosti si dovoluje upozornit, že vždy činilo a stále činí veškeré možné vstřícné kroky ve vztahu ke všem veřejným orgánům, tak aby vyvrátilo jakékoliv možné podezření na údajné netransparentní hospodaření, ačkoliv žádné takové nebylo nikdy prokázáno. Dovolujeme si upozornit, že hospodaření Grand Prix České republiky je předmětem bezprecedentní míry prověřování. Žádná jiná sportovní, kulturní či společenská akce v České republice bez ohledu na míru zapojení veřejných prostředků neprošla tak důkladnými prověrkami.

 

 

Zdůrazňujeme, že žádná z kontrol, ať už řádných nebo mimořádných, nikdy neshledala na hospodaření akce, ani na dalších vykazovaných údajích, žádné závažné pochybení a se stejným výsledkem byla uzavřena i Prověrka organizování a financování Grand Prix ve společnosti Automotodrom Brno, a.s. předkládaná zastupitelům města Brna.

 


 Tisková zpráva Automotodromu Brno


Na Masarykově okruhu, 17. června 2015

 

Mgr. Ivana Ulmanová, v. r.

předsedkyně představenstva
Automotodrom Brno, a.s.